En 2022, la demanda acumulada de energía creció 3.34%