Porvenir se acoge a iniciativa global para reportar avances en ASG